Od lat przyglądamy się jak działają globalne firmy. To dla zagranicznych klientów tworzyliśmy oprogramowanie. Teraz tworzymy narzędzia dla małych i średnich przedsiębiorstw, które pomagają w efektywnej organizacji pracy oraz w zarządzaniu zasobami firmy.

Jak pracujemy

Nasza współpraca rozpoczyna się od kwalifikacji, następnie na podstawie zebranych danych przygotowujemy prezentację programu z przykładową konfiguracją – do obsługi, przyjmowania, realizowania, składania i tworzenia zleceń dla firm. Gdy pada decyzja o dalszej współpracy, w sposób iteracyjny – powtarzając kolejne etapy, budujemy produkt z odpowiednią konfiguracją.

Kwalifikacja

Jest to krótkie spotkanie lub rozmowa telefoniczna z osoba reprezentującą firmę w celu wyklarowania potrzeb klienta oraz powierzchownego poznania profilu przedsiębiorstwa. Jeżeli nasze oprogramowanie sprosta stawianym wymaganiom i obydwie strony zdecydują się na dalszą współpracę możemy przejść do kolejnego etapu. W przypadku gdy w danym momencie nasze oprogramowanie będzie wymagało rozszerzenia funkcjonalności, klient zostanie dodany do listy oczekujących oraz będzie na bieżąco informowany o postJest to krótkie spotkanie lub rozmowa telefoniczna z osobą reprezentującą firmę w celu wyklarowania potrzeb klienta oraz powierzchownego poznania profilu przedsiębiorstwa. Jeżeli nasze oprogramowanie do zarządzania zleceniami sprosta stawianym wymaganiom i obydwie strony zdecydują się na dalszą współpracę, możemy przejść do kolejnego etapu. W przypadku gdy w danym momencie nasze oprogramowanie będzie wymagało rozszerzenia funkcjonalności, klient zostanie dodany do listy oczekujących oraz będzie na bieżąco informowany o postępie prac.ępie prac.

Prezentacja

Na podstawie zebranych informacji przygotowujemy próbną konfigurację programu do obsługi zleceń. Umawiamy się na kolejne spotkanie, aby pokazać możliwości naszej aplikacji. Na tym etapie spersonalizowany program jest punktem wyjścia do wdrożenia produkcyjnej wersji.

Wdrożenie

Wdrożenie składa się z 3 etapów powtarzanych do momentu pełnego dopasowania programu i trwa przez cały okres naszej współpracy. Najbardziej istotne problemy są zwykle wyłapywane w pierwszych tygodniach współpracy. Mimo to wracamy do Ciebie co pół roku, aby być blisko Twojej firmy i reagować odpowiednio szybko na jej nowe potrzeby.

Rozpoznanie

Teraz możemy się w pełni skupić na procesach biznesowych realizowanych przez Twoją firmę. Prowadzimy wywiady z Twoimi pracownikami, szukając usprawnień i nieprawidłowości w procesie realizacji usług czy obsługi klienta. Omawiamy zebrane informacje i proponujemy rozszerzenia do archiwizowania i zarządzania zleceniami, które przekładają się również na konfigurację systemu.

Implementacja

Wdrażamy proponowane usprawnienia, zachowując ciągłość w funkcjonowaniu systemu.

Feedback

Zbieramy informację zwrotną o użyteczności systemu i wdrożonych usprawnieniach. Badamy czy proponowane usprawnienia przekładają się na realne zyski oraz poprawę jakości świadczonych przez Twoją firmę usług.