Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Novisoft Rafał Nowicki, zarejestrowany w CEIDG, posiadający NIP 7752604704, REGON 147149745

Jak rozumieć pojęcia wykorzystywane w niniejszej Polityce?

Administrator – Novisoft Rafał Nowicki

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem oprogramowaniedlabiznesu.pl, appgrid.online, bmsoftware.pl

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku funkcjonalności opisanych w Polityce.

Jak pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania
Kontakt z Państwem celem udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanieArt. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu kontaktu z osobami, które się z nami kontaktują telefonicznie, elektronicznie. Udzielamy informacji w odpowiedzi na zapytania, odpowiadamy na pytania, wysyłamy zamówione informacje.
Państwa dane przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji kontaktu/ odpowiedzi na pytania/wysłanie zamówionego materiału, a następnie do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym nastąpiło rozwiązanie sprawy lub zakończenie kontaktu. Korespondencję przechowujemy przez taki okres czasu w celach dowodowych, zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w każdym czasie, ale takie cofnięcie pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody
Dochodzenie roszczeń Art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dochodzenie roszczeń wobec Użytkowników lub obrona przed roszczeniami Użytkowników. Państwa dane przechowujemy przez czas przewidziany przepisami prawa niezbędny do dochodzenia roszczeń.
Prowadzenie rachunkowości administratora, wystawianie faktur i dokumentów księgowychArt. 6 ust. 1 lit. c RODO, przetwarzamy dane osobowe w celach podatkowych i rachunkowych, w przypadku kiedy przepisy prawa obligują do ich przechowywania lub ujawniania odpowiednim podmiotom. Państwa dane przechowujemy przez czas niezbędny dla realizacji umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą wynikać z takiej umowy, bądź przez czas wymagany przepisami prawa. Dane związane z zawartymi umowami przechowujemy przez taki okres czasu w celach dowodowych, zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Marketing bezpośredni Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym prawnie usprawiedliwionym celem administratora jest promowanie jego działalności oraz produktów oferowanych do sprzedaży.
Zawarcie i realizacja umowyArt. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzamy dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umów. Dane osób reprezentujących lub wyznaczonych do kontaktu w imieniu Użytkownika przetwarzamy w celu kontaktu służbowego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Kontaktem służbowym jest  wszelka korespondencja (elektroniczna, papierowa), jak też kontakt telefoniczny dotyczący zawartej współpracy i realizowanej usługi, w szczególności: dokonywanie uzgodnień, umawianie spotkań służbowych, udzielenie odpowiedzi na pytania, kierowanie informacji z naszej strony. 
NewsletterArt. 6 ust. 1 lit. a RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu wysyłki newslettera do osób, które wyraziły zgodę na jego otrzymywanie. Państwa dane przechowujemy do czasu odwołania zgody.

Pozyskiwanie danych w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

Pliki cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 11. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

 1. pracownikom i współpracownikom Administratora;
 2. dostawcom usług IT, dostawcom usług teleinformatycznych, kurierskich, pocztowych, płatniczych;
 3. dostawcom usług prawnych i doradczych w zakresie dochodzenia roszczeń administratora (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);
 4. dostawcom usług księgowych w zakresie rachunkowości;

Zgodnie z zawartymi umowami przetwarzania danych:

 1. Korzystamy z usług Mailchimp, którego właścicielem jest The Rocket Science Group LLC by realizować wysyłkę newslettera. Z polityką prywatności i polityką cookies Mailchimp możesz zapoznać się tutaj: https://mailchimp.com/legal/
 2. Korzystamy z usług Heroku, którego właścielem jest Heroku, Inc. by dostarczać zamówione oprogramowanie jako usługę (SaaS). Z polityką prywatności i polityką cookies Heroku możesz zapoznać się tutaj: https://devcenter.heroku.com/articles/security-privacy-compliance
 3. Korzystamy z usług AWS, którego właścielem jest Amazon Web Services, Inc. by dostarczać zamówione oprogramowanie jako usługę (SaaS). Z polityką prywatności i polityką cookies AWS możesz zapoznać się tutaj: https://aws.amazon.com/privacy/

Przekazywanie danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej

Administrator korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie hostingu lub systemów informatycznych, więc Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku zostaną podjęte odpowiednie działania celem zabezpieczenia Państwa danych osobowych.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) – przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego. Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO), ich sprostowania (poprawienia) i uzupełnienia (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: privacy@appgrid.online Można też zrezygnować z otrzymywania newslettera wysyłanego do Państwa za Państwa zgodą poprzez wykorzystanie w tym celu linka zawartego w każdej takiej wysyłanej wiadomości.

Mogą Państwo skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysługuje Państwu także  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że zostały wobec Państwa naruszone przepisy o ochronie danych osobowych.

Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do korzystania z Serwisu. Podanie przez Państwa danych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym.

Niepodanie danych może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Ze względów rachunkowych czy podatkowych brak podania danych może skutkować np. brakiem możliwości wystawienia faktury czy dokumentu księgowego na Państwa rzecz.